Raporty bieżące

1/2023 - 2023-01-10 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

2/2023 2023-01-30 Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A.

3/2023 - 2023-02-01 - Zawarcie umowy o gwarancje ubezpieczeniowe

4/2023 - 2023-02-09 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią projektów uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5/2023 - 2023-02-21 - Informacje o rezygnacji osób nadzorujących.

6/2023 - 2023-02-24 - Informacje o rezygnacji osób nadzorujących - uzupełnienie raportu nr 5/2023

7/2023 2023-03-02 - Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Zamet S.A.

8/2023 2023-03-08 - Informacja o zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 marca 2023 roku.

9/2023 - 2023-03-09 - Treść projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 9 marca 2023 r.

10/2023 - 2023-03-09 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 marca 2023 r. oraz treść uchwał poddanych pod głosowanie, a niepodjętych.

11/2023 - 2023-03-09 - Informacja o powołaniu osoby nadzorującej.

12/2023 - 2023-03-09 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 9 marca 2023 roku.

13/2023 - 2023-04-21 - Informacja o podjęciu decyzji w przedmiocie utworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów.

14/2023 - 2023-04-28 - Informacja o przedłużeniu terminu ważności linii wieloproduktowej mBank o kolejny rok.

1/2022 - 2022-01-28 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku.

2/2022 - 2022-03-17 Informacja o przedłużeniu terminu obowiązywania umów o limit wierzytelności BNP Paribas Bank Polska.

3/2022 - 2022-03-29 Informacja o zawarciu porozumienia dotyczącego współpracy z Aker Solutions AS w okresie 2023-2025.

4/2022 - 2022-04-28 Informacja o przedłużeniu ważności linii wieloproduktowej mBank.

5/2022 - 2022-04-29 Informacja o otrzymaniu zawiadomienia w sprawie ustanowienia tymczasowego zarządu upadłościowego niemieckiego kontrahenta Mostostalu Chojnice.

6/2022 - 2022-05-09 Zawarcie istotnej umowy z Konecranes Finland Corporation

7/2022 - 2022-06-02 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

8/2022 - 2022-06-02 Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2022 roku.

9/2022 - 2022-06-28 Informacja o istotnych działaniach restrukturyzacyjnych w spółce zależnej Emitenta

10/2022 - 2022-06-29 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A. w dniu 29 czerwca 2022 r.

11/2022 - 2022-06-29 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2022 roku

12/2022 - 2022-07-21 Informacja o rezygnacji osoby zarządzającej.

13/2022 - 2022-07-28 Informacja o powołaniu osoby zarządzającej.

14/2022 - 2022-08-23 Informacja o istotnych działaniach restrukturyzacyjnych w spółce zależnej Emitenta - uzupełnienie informacji.

15/2022 - 2022-09-23 Informacja o wystąpieniu zdarzeń jednorazowych mających wpływ na wyniki finansowe Emitenta..

16/2022 - 2022-10-27 Informacja o przedłużeniu umowy o linię kredytową.

24/2021 2021-12-30 Informacja o otrzymaniu zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie

23/2021 - 2021-12-14 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 14 grudnia 2021

22/2021 - 2021-12-14 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 grudnia 2021 r.

21/2021 2021-11-16 Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 14 grudnia 2021 roku.

20/2021 2021-11-16 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

19/2021 2021-11-04 Informacja o otrzymaniu zawiadomienia na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie

18/2021 2021-10-29 Informacja o przedłużeniu umowy o linię kredytową

17/2021 2021-10-06 Informacja zawarciu umowy w branży offshore wind.

16/2021 2021-07-28 Informacja o zawarciu umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta

15/2021 2021-06-30 Zawarcie istotnej umowy handlowej

14/2021 2021-06-30 Zawarcie umowy o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych

13/2021 2021-06-30 Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję

12/2021 - 2021-06-29 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 roku.

11/2021 - 2021-06-29 Powołanie członków rady nadzorczej na kolejną kadencję.

10/2021 - 2021-06-29 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2021 r. oraz projektów uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte.

9/2021 - 2021-06-23 - Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Zamet S.A.

8/2021 - 2021-06-22 - Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Zamet S.A. na kolejną kadencję.

7/2021 - 2021-06-09 - Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku.

6/2021 - 2021-06-02 - Treść uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

5/2021 - 2021-06-02 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

04/2021 - 2021-03-18 - Informacja o przedłużeniu terminu obowiązywania umów o wierzytelności BNP Paribas Bank Polska

3/2021 - 2021-03-09 - Informacja o przedłużeniu terminu ważności linii wieloproduktowej w przez spółkę zależną Emitenta oraz mBank

2/2021 - 2021-03-09 - Informacja o przedłużeniu terminu ważności linii wieloproduktowej mBank

1/2021 - 2021-01-19 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

17/2020 - 2020-11-30 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 listopada 2020 r.

16/2020 - 2020-11-30 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A.

15/2020 - 2020-11-20 - Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego

14/2020 - 2020-11-03 Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 30 listopada 2020 roku.

13/2020 - 2020-11-03 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

12/2020 - 2020-07-28 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 lipca 2020 r.

11/2020 - 2020-07-28 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A.

10/2020 - 2020-07-02 - Treść uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zromadzenia

9/2020 - 2020-07-02 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

08/2020 - 2020-06-20 - Informacja o wynikach testów na utratę wartości aktywów.

7/2020 - 2020-06-19 - Informacja o przystąpieniu do testów na utratę wartości aktywów.

6/2020 - 2020-04-21 - Informacja o zmianie terminów publikacji raportów okresowych.

5/2020 - 2020-04-21 - Informacja o wpływie pandemii COVID-19 na działalność Emitenta.

4/2020 - 2020-04-17 - Zwiększenie limitu kredytowego w ramach umowy o linię wieloproduktową z mBank.

3/2020 - 2020-03-26 - Informacja o przedłużeniu terminu obowiązywania umów o limit wierzytelności.

2/2020 - 2020-02-17 - Informacja o przedłużeniu umowy o linię wieloproduktową.

1/2020 - 2020-01-31 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

30/2018 - 2018-12-11 - Informacja o otrzymaniu zawiadomienia

29/2018 - 2018-12-05 - Informacja o otrzymaniu zawiadomienia

28/2018 - 2018-12-05 - Informacja dotycząca zmian umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska S.A.

27/2018 - 2018-10-11 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów

26/2018 - 2018-10-11 - Informacja o powołaniu osoby nadzorującej.

25/2018 - 2018-10-11 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta,

24/2018 - 2018-10-11 - Zgłoszenie przez akcjonariusza, niezależnego kandydata do Rady Nadzorczej Spółki.

23/2018 - 2018-09-26 - Informacja o zmianach w zarządzie Emitenta, w tym o powołaniu osoby zarządzającej.

22/2018 - 2018-09-26 - Informacja o rezygnacji osoby zarządzającej.

21/2018 - 2018-09-26 - Informacja o rezygnacji osoby zarządzającej.

20/2018 - 2018-09-13 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A.

19/2018 - 2018-09-13 - Informacja o rezygnacji członka rady nadzorczej Emitenta

18/2018 - 2018-09-13 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zamet Spółki Akcyjnej,

17/2018 - 2018-09-13 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet S.A.

16/2018 - 2018-09-13 - Informacja o zawarciu umowy przez spółkę zależną.

15/2018 - 2018-06-12 - Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję

14/2018 - 2018-06-07 - Zgłoszenie przez akcjonariusza, wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz ze zgłoszeniem projektów uchwał

13/2018 - 2018-05-30 - Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku.

12/2018 - 2018-05-30 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

11/2018 - 2018-05-10 - Informacja o zamiarze poszukiwania strategicznego inwestora dla Mostostal Chojnice.

10/2018 - 2018-04-24 - Informacja o zmianie terminu publikacji raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok

9/2018 - 2018-04-06 - Aktualizacja informacji poufnej, przekazanej raportem nr 8/2018

8/2018 - 2018-04-03 - Informacja dotycząca rezerwy na należność wynikającą z kontraktu.

7/2018 - 2018-03-12 - Zawarcie przez spółkę zależną, aneksu do umowy z mBank.

6/2018 - 2018-03-07 - Zawarcie istotnej umowy handlowej, przez spółkę zależną Emitenta.

5/2018 - 2018-02-23 - Informacja o zmianach warunków współpracy z mBank.

4/2018 - 2018-02-23 - Informacja o zawarciu listu intencyjnego z kontrahentem.

3/2018 - 2018-02-06 - Informacja o zarejestrowaniu przez sąd zmian Statutu Emitenta, w tym zmiany nazwy.

2/2018 - 2018-01-31 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.

1/2018 - 2018-01-03 - Informacja o wniesieniu zorganizowanych części przedsiębiorstwa Emitenta, obejmujących zakłady produkcyjne w

39/2017 - 2018-01-03 - Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej.

38/2017 - 2017-10-25 - Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego.

37/2017 - 2017-10-24 - Informacja o wejściu w życie aneksu do umowy z kontrahentem.

36/2017 - 2017-10-24 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zamet

35/2017 - 2017-10-24 - Informacja o powołaniu osób nadzorujących.

34/2017 - 2017-10-24 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

33/2017 - 2017-10-17 - Zgłoszenie projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego

32/2017 - 2017-10-13 - Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej.

31/2017 - 2017-09-22 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał.

30/2017 - 2017-09-20 - Informacja o zawarciu aneksu do umowy z kontrahentem.

29/2017 - 2017-09-20 - Informacja o zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Emitenta, kierunkowych działań na rzecz rozwoju Spółki i Grupy

28/2017 - 2017-09-18 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zamet

27/2017 - 2017-09-18 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A. w dniu 18.09.2017 r.

26/2017 - 2017-09-14 - Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego.

25/2017 - 2017-09-07 - nformacja o podjęciu przez Zarząd istotnych decyzji w sprawie rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej Zamet

24/2017 - 2017-09-01 - Informacja o rezygnacji osoby zarządzającej.

23/2017 - 2017-08-21 - Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry Spółki Akcyjnej, zwołanego na dzień 18 września 2017 roku.

22/2017 - 2017-08-21 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry Spółki Akcyjnej.

21/2017 - 2017-06-28 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

20/2017 - 2017-06-28 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

19/2017 - 2017-06-28 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A.

18/2017 - 2017-06-28 - Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej przez akcjonariusza.

17/2017 - 2017-06-22 - Otrzymanie od akcjonariusza, zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej Zamet Industry S.A.

16/2017 - 2017-06-08 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta.

15/2017 - 2017-05-31 - Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry Spółki

14/2017 - 2017-05-31 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry Spółki Akcyjnej.

13/2017 - 2017-05-10 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

12/2017 - 2017-04-04 - Informacje o zdarzeniach jednorazowych mających wpływ na wyniki finansowe oraz szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 r.

11/2017 - 2017-04-04 - Informacja o uzgodnieniu warunków transakcji i zawarciu umowy sprzedaży udziałów Fugo Zamet Sp. z o.o.

10/2017 - 2017-03-24 - Aktualizacja informacji w sprawie sprzedaży udziałów spółki zależnej Fugo Zamet Sp. z o.o.

9/2017 - 2017-03-24 - Informacja o zawarciu umowy z kontrahentem fińskim.

8/2017 - 2017-03-13 - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej

7/2017 - 2017-03-01 - Zawarcie aneksu do umowy z mBank

6/2017 - 2017-02-17 - Informacja o zawarciu przez Emitenta, porozumienia z TDJ Equity III Sp. z o.o. w sprawie obniżenia ceny za udziały Fugo Zamet Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.

5/2017 - 2017-02-16 - Informacja o otrzymaniu oferty nabycia udziałów w Fugo Zamet Sp. z o.o. oraz o podjęciu przez Zarząd Emitenta decyzji o przeznaczeniu udziałów w Fugo Zamet Sp. z o.o. do sprzedaży

4/2017 - 2017-02-03 - Zawarcie aneksów do umów o współpracy z mBank S.A.

3/2017 - 2017-02-01 - Zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do umowy współpracy z mBank S.A.

2/2017 - 2017-01-30 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku.

1/2017 - 2017-01-19 - Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną.

45/2016 - 2016-12-14 - Podpisanie listu intencyjnego z kontrahentem fińskim

44/2016 - 2016-11-30 - Informacja o odwołaniu prokury

43/2016 - 2016-11-25 - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zamet Industry Spółki Akcyjnej

42/2016 - 2016-11-25 - Informacja o powołaniu osób nadzorujących

41/2016 - 2016-11-25 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry Spółki Akcyjnej

40/2016 - 2016-11-23 - Informacja o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

39/2016 - 2016-11-04 - Informacja dotycząca finansowania obrotowego Emitenta.

38/2016 - 2016-10-26 - Projekty uchwał które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

37/2016 - 2016-10-26 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

36/2016 - 2016-09-13 - Zawarcie umowy z kontrahentem hiszpańskim

35/2016 - 2016-09-01 - Informacja o powołaniu osób zarządzających

34/2016 - 2016-09-01 - Rezygnacja osoby zarządzającej

33/2016 - 2016-08-29 - Informacja o odwołaniu prokury

32/2016 - 2016-08-26 - Informacja o zmianie warunków umowy

31/2016 - 2016-06-27 - Informacja o planowanych działaniach restrukturyzacyjnych spółki Zamet Budowa Maszyn S.A.

30/2016 - 2016-06-24 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zamet Industry S.A.

29/2016 - 2016-06-24 - Informacja o powołaniu osób nadzorujących.

28/2016 - 2016-06-24 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A.

27/2016 - 2016-06-21 - Zgłoszenie kandydatów do Rady Nadzorczej Emitenta

26/2016 - 2016-06-17 - Informacja o rezygnacji osób nadzorujących

25/2016 - 2016-06-16 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta

24/2016 - 2016-05-25 - Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2016 r.

23/2016 - 2016-05-25 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 czerwca 2016 r.

22/2016 - 2016-05-12 - Informacja o rejestracji akcji serii C spółki Zamet Industry S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

21/2016 - 2016-05-11 - Informacja o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji serii C spółki Zamet Industry S.A. do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW.

20/2016 - 2016-05-10 - Informacja o udzieleniu prokury

19/2016 - 2016-05-04 - Warunkowa rejestracja akcji serii C spółki Zamet Industry S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

18/2016 - 2016-04-20 - Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

17/2016 - 2016-04-19 - Otrzymanie od Pana Tomasza Domogały, zawiadomienia o zwiększeniu pośredniego udziału w kapitale zakładowym Emitenta

16/2016 - 2016-04-19 - Otrzymanie od TDJ S.A. zawiadomienia o zwiększeniu pośredniego udziału w kapitale zakładowym Emitenta

15/2016 - 2016-04-19 - Otrzymanie od TDJ Equity III Sp. z o.o. zawiadomienia o zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym Emitenta

14/2016 - 2016-04-18 - Zawiadomienie Akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów, w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

13/2016 - 2016-04-14 - Zarejestrowanie przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Zamet Industry S.A.

12/2016 - 2016-04-12 - Zawarcie umowy znaczącej z ThyssenKrupp Industrial Solutions AG

11/2016 - 2016-04-01 - Informacja o wejściu w życie umowy warunkowej

10/2016 - 2016-03-22 - Informacja o zawarciu umowy kredytowej

9/2016 - 2016-03-15 - Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości

8/2016 - 2016-03-08 - Otrzymanie zawiadomienia od Akcjonariusza

7/2016 - 2016-02-25 - Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną

6/2016 - 2016-02-17 - Zmiana statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego

5/2016 - 2016-02-17 - Zakończenie subskrypcji akcji serii C

4/2016 - 2016-01-27 - Nabycie przez Emitenta udziałów w Fugo Sp. z o.o. oraz informacja o podjęciu decyzji o podwyższeniu kapitału

3/2016 - 2016-01-21 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku.

2/2016 - 2016-01-20 - Zawarcie umowy na wykonanie, dostawę i zmontowanie konstrukcji stalowej mostu w Norwegii.

1/2016 - 2016-01-13 - Rozszerzenie zakresu umowy dotyczącej inwestycji „Budowa bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III”

36/2015 - 2015-10-09 - Informacja o spełnieniu się warunku zawieszającego umowy znaczącej

35/2015 - 2015-10-08 - Zawarcie aneksu do umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A.

34/2015 - 2015-09-24 - Zawarcie umowy znaczącej dotyczącej inwestycji „Budowa bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III”

33/2015 - 2015-09-23 - Zawarcie umowy znaczącej z mBank S.A.

32/2015 - 2015-07-31 - Umowa znacząca z Aker Solutions

31/2015 - 2015-07-02 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta.

30/2015 - 2015-06-26 - Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy wielocelowy z PKO BP S.A.

29/2015 - 2015-06-23 - Rejestracja zmian statutu.

28/2015 - 2015-06-19 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zamet Industry S.A.

27/2015 - 2015-06-18 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Zamet Industry S.A. na kolejną kadencję.

26/2015 - 2015-06-18 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A.

25/2015 - 2015-06-18 - Umowa znacząca z GE Oil & Gas.

24/2015 - 2015-06-18 - Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów do Rady Nadzorczej Zamet Industry S.A.

23/2015 - 2015-06-09 - Umowa znacząca z Aker Solutions.

22/2015 - 2015-06-05 - Odwołanie osoby zarządzającej.

21/2015 - 2015-05-22 - Projekty uchwał które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry S.A. zwołanego na dzień 18 czerwca 2015 r.

20/2015 - 2015-05-22 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry S.A. na dzień 18 czerwca 2015 r.

19/2015 - 2015-05-21 - Powołanie osoby zarządzającej.

18/2015 - 2015-05-21 - Zmiany w składzie organu zarządzającego.

17/2015 - 2015-05-07 - Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

16/2015 - 2015-05-07 - Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

15/2015 - 2015-05-07 - Zawiadomienie Pana Tomasza Domogały o zmianie pośredniego stanu posiadania akcji Emitenta.

14/2015 - 2015-05-07 - Zawiadomienie TDJ S.A. o zmianie pośredniego stanu posiadania akcji Emitenta.

13/2015 - 2015-05-07 - Zawiadomienie akcjonariusza Equity III TDJ Finance Sp. z o.o. S.K.A. o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta.

12/2015 - 2015-04-24 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

11/2015 - 2015-04-24 - Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 r.

10/2015 - 2015-04-23 - Informacja od odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia niektórych punktów ogłoszonego porządku obrad.

9/2015 - 2015-04-23 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

8/2015 - 2015-04-23 - Opinia Zarządu do projektu uchwały zgłoszonego przez akcjonariusza Equity III TDJ Finance Sp. z o.o. S.K.A.

7/2015 - 2015-04-22 - Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza Equity III TDJ Finanace Sp. z o.o. S.K.A.

6/2015 - 2015-04-22 - Zawarcie aneksu do porozumienia w sprawie przejęcia przez Emitenta zakładu Fugo w Koninie.

5/2015 - 2015-03-27 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 23 kwietnia 2015 roku.

4/2015 - 2015-03-27 - Zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia przez Emitenta zakładu Fugo w Koninie.

3/2015 - 2015-03-20 - Zawarcie przez jednostkę zależną znaczącej umowy z MBank SA.

2/2015 - 2015-01-22 - Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy wielocelowy z PKO BP S.A.

1/2015 - 2015-01-22 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 roku.

43/2014 - 2014-12-22 - Wypowiedzenie przez Zamet Budowa Maszyn S.A. umowy kredytowej w formie limitu kredytowego wielocelowego.

42/2014 - 2014-12-19 - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z MBank S.A.

41/2014 - 2014-12-11 - Umowa znacząca z Aker Solutions.

40/2014 - 2014-11-24 - Zmiana terminu wykonania umowy z ThyssenKrupp Industrial Solutions.

39/2014 - 2014-11-06 - Informacja o udzieleniu prokury.

38/2014 - 2014-10-31 - Rejestracja zmian Statutu.

37/2014 - 2014-10-31 - Powołanie osób zarządzających.

36/2014 - 2014-10-31 - Umowa znacząca z Aker Solutions.

35/2014 - 2014-09-16 - Umowa znacząca z National Oilwell Varco.

34/2014 - 2014-09-08 - Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności.

33/2014 - 2014-09-01 - Podpisanie listu intencyjnego.

32/2014 - 2014-08-29 - Zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do umowy o limit wierzytelności.

31/2014 - 2014-06-27 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ.

30/2014 - 2014-06-27 - Powołanie osoby nadzorującej.

29/2014 - 2014-06-27 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

28/2014 - 2014-06-27 - Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

27/2014 - 2014-06-27 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta.

26/2014 - 2014-06-27 - Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydata do Rady Nadzorczej Zamet Industry S.A.

25/2014 - 2014-06-27 - Rezygnacja osoby nadzorującej.

24/2014 - 2014-06-12 - Umowa znacząca z Aker Solutions.

23/2014 - 2014-05-29 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry S.A.

22/2014 - 2014-05-08 - Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy wielocelowy.

21/2014 - 2014-05-08 - Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości.

20/2014 - 2014-05-08 - Umowa znacząca z Aker Solutions.

19/2014 - 2014-04-15 - Zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do umowy o limit kredytowy wielocelowy.

18/2014 - 2014-03-28 - Zawarcie znaczącej umowy z MBank S.A.

17/2014 - 2014-03-19 - Umowa znacząca z Aker Solutions

16/2014 - 2014-02-20 - Zawiadomienie akcjonariusza ING PTE o zmianie stanu posiadania akcji Zamet Industry S.A.

15/2014 - 2014-02-07 - Zawarcie znaczącej umowy z MBank S.A.

14/2014 - 2014-02-06 - Nabycie zorganizowanej cześci przedsiębiorstwa Mostostal Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej.

13/2014 - 2014-02-04 - Umowa znacząca z ThyssenKrupp Industrial Solutions GmbH.

12/2014 - 2014-01-29 - Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

11/2014 - 2014-01-28 - Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

10/2014 - 2014-01-27 - Zawarcie znaczącej umowy pomiędzy Emitentem a Fabryką Maszyn Glinik S.A.

9/2014 - 2014-01-27 - Zawiadomienie Pana Tomasza Domogały o zmianie stanu posiadania akcji Zamet Industry S.A.

8/2014 - 2014-01-27 - Zawiadomienie TDJ S.A. o zmianie stanu posiadania akcji Zamet Industry S.A.

7/2014 - 2014-01-27 - Zawiadomienie akcjonariusza Equity III TDJ Estate sp. z o.o. S.K.A. o zmianie stanu posiadania akcji Zamet Industry S.A.

6/2014 - 2014-01-22 - Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 r.

5/2014 - 2014-01-17 - Umowa znacząca z General Electric.

4/2014 - 2014-01-03 - Informacje dotyczące przebiegu postępowania w sprawie sprzedaży z wolnej ręki majątku wchodzącego w skład masy upadłości Mostostal Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej.

3/2014 - 2014-01-03 - Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

2/2014 - 2014-01-03 - Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

1/2014 - 2014-01-03 - Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

48/2013 - 2013-12-31 - Zawiadomienie akcjonariusza Equity III TDJ Estate sp. z o.o. S.K.A. o zmianie stanu posiadania akcji Zamet Industry S.A.

47/2013 - 2013-12-31 - Zawiadomienie akcjonariusza INVEST 11 TDJ FINANCE sp. z o.o. S.K.A. o zmianie stanu posiadania akcji Zamet Industry S.A.

46/2013 - 2013-12-31 - Zawiadomienie akcjonariusza TDJ S.A. o zmianie stanu posiadania akcji Zamet Industry S.A.

45/2013 - 2013-12-20 - Informacje dotyczące przebiegu postępowania w sprawie sprzedaży z wolnej ręki majątku wchodzącego w skład masy upadłości Mostostal Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej.

44/2013 - 2013-12-19 - Zgoda Sędziego komisarza na sprzedaż z wolnej ręki majątku wchodzącego w skład masy upadłości Mostostal Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej.

43/2013 - 2013-12-17 - Zawiadomienie na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

42/2013 - 2013-12-12 - Powzięcie informacji o wyborze oferty Emitenta w sprawie sprzedaży z wolnej ręki majątku wchodzącego w skład masy upadłości Mostostal Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej.

41/2013 - 2013-11-22 - Umowa znacząca z Aker Solutions.

40/2013 - 2013-09-18 - Zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do umowy o limit wierzytelności.

39/2013 - 2013-09-18 - Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności.

38/2013 - 2013-09-06 - Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów.

37/2013 - 2013-08-20 - Umowa znacząca w ramach Grupy Zamet.

36/2013 - 2013-08-14 - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów.

35/2013 - 2013-07-26 - Umowa znacząca z General Electric

34/2013 - 2013-07-17 - Rejestracja zmian statutu Emitenta

33/2013 - 2013-07-02 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta

32/2013 - 2013-06-28 - Zawarcie znaczącej umowy - modernizacja instalacji nawęglania dla Dalkia Łódź S.A.

31/2013 - 2013-06-25 - Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności

30/2013 - 2013-06-14 - Umowa znacząca w ramach Grupy Zamet

29/2013 - 2012-06-11 - Umowa znacząca z Aker Solutions

28/2013 - 2012-06-04 - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 15% w ogólnej liczbie głosów na WZA

27/2013 - 2012-06-03 - Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu

26/2013 - 2012-06-03 - Zawiadomienie osoby zobowiązanej o transakcji na akcjach Spółki

25/2013 - 2012-05-29 - Zawiadomienie akcjonariusza - TDJ S.A. o zmianie udziału w kapitale zakładowym Emitenta

24/2013 - 2012-05-29 - Zawiadomienie akcjonariusza o zbyciu znacznego pakietu akcji Emitenta

23/2013 - 2012-05-29 - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA

22/2013 - 2012-05-27 - Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

21/2013 - 2012-05-27 - Zawiadomienie akcjonariusza - TDJ S.A. o zmianie bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Emitenta

20/2013 - 2012-05-24 - Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w związku ze zmianą ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu

19/2013 - 2012-05-23 - Zawiadomienie akcjonariusza o zejściu poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA

18/2013 - 2012-05-16 - Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy wielocelowy

17/2013 - 2012-05-14 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ

16/2013 - 2012-05-13 - Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

15/2013 - 2012-05-13 - Wypłata dywidendy za rok obrotowy 2012

14/2013 - 2012-05-13 - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A.

13/2013 - 2012-05-13 - Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej na ZWZ

12/2013 - 2012-05-10 - Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów do Rady Nadzorczej Zamet Industry S.A.

11/2013 - 2012-05-06 - Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA.

10/2013 - 2012-04-16 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry S.A.

9/2013 - 2012-04-16 - Opinia Rady Nadzorczej w sprawie propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2012.

8/2013 - 2012-04-12 - Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.

7/2013 - 2012-04-12 - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r.

6/2013 - 2012-04-09 - Zmiana daty publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2012.

5/2013 - 2012-03-26 - Umowa znacząca z General Electric

4/2013 - 2012-02-11 - Zmiana daty publikacji raportu za IV kwartał 2012 r.

3/2013 - 2012-01-28 - Umowa znacząca w ramach Grupy Zamet

2/2013 - 2012-01-21 - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013

1/2013 - 2012-01-16 - Umowa znacząca z National Oilwell Varco

36/2012 - 03.12.2012 - Umowa znacząca z Aker Solutions

35/2012 - 08.11.2012 - Umowa znacząca z General Electric

34/2012 - 28.09.2012 - Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości

33/2012 - 11.09.2012 - Umowa znacząca z Aker Solutions

32/2012 - 04.09.2012 - Ustanowienie na rzecz RAIFFEISEN Bank Polska S.A. hipoteki na nieruchomościach jednostki zależnej Emitenta.

31/2012 - 04.09.2012 - Ustanowienie na rzecz PKO Bank Polski S.A. hipoteki na nieruchomościach jednostki zależnej Emitenta.

30/2012 - 27.08.2012 - Wygaśnięcie warunków rozwiązujących umowy, o której Emitent informował raportem bieżącym 24/2012.

29/2012 - 24.08.2012 - Zgoda Rady Nadzorczej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2012

28/2012 - 21.08.2012 - Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2012

27/2012 - 16.08.2012 - Zmiana daty publikacji raportu półrocznego

26/2012 - 08.08.2012 - Spełnienie warunków umowy, o której Emitent informował raportem bieżącym 21/2012

25/2012 - 20.07.2012 - Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Emitenta

24/2012 - 20.07.2012 - Zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do umowy o limit wierzytelności

23/2012 - 17.07.2012 - Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności

22/2012 - 13.07.2012 - Spełnienie warunków umowy, o której Emitent informował raportem bieżącym 20/2012

21/2012 - 11.07.2012 - Zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do umowy o limit kredytowy wielocelowy

20/2012 - 10.07.2012 - Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy wielocelowy

19/2012 - 03.07.2012 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta

18/2012 - 12.06.2012 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

17/2012 - 11.06.2012 - Podjęcie przez ZWZ uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

16/2012 - 11.06.2012 - Treść uchwał podjętych przez ZWZ Emitenta

15/2012 - 11.06.2012 - Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej na ZWZ

14/2012 - 11.06.2012 - Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza

13/2012 - 06.06.2012 - Zawarcie aneksu do umowy znaczącej

12/2012 - 23.05.2012 - Umowa znacząca z Aker Solutions

11/2012 - 22.05.2012 - Powołanie Zarządu na kolejną kadencję

10/2012 - 15.05.2012 - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A.

9/2012 - 15.05.2012 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zamet Industry S.A.

8/2012 - 23.04.2012 - Zawarcie umowy znaczącej z General Electric

7/2012k - 22.03.2012 - Korekta omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym 7/2012

7/2012 - 21.03.2012 - Rekomendacja wypłaty dywidendy

6/2012 - 20.03.2012 - Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Emitenta do publicznej wiadomości w 2011 r.

5/2012 - 21.02.2012 - Publikacja szacowanych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Zamet Industry za 2011 rok

4/2012 - 17.02.2012 - Rezygnacja oraz powołanie osoby zarządzającej

3/2012 - 14.02.2012 - Zawarcie umowy znaczącej przez Zamet Industry S.A. z Aker Solutions

2/2012 - 31.01.2012 - Zawarcie umowy znaczącej przez jednostkę zależną

1/2012 - 18.01.2012 - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012

Więcej

Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść