Oferty współpracy

Zapraszamy do składania pisemnych ofert na wykonanie usług audytorskich sprawozdań finansowych Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ZAMET, sprawozdania niefinansowego Grupy Kapitałowej ZAMET oraz sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Zamet S.A.za lata 2024 i 2025:
Kliknij, aby przejść do zapytania >>


Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść