Hutnictwo i Metalurgia

Jesteśmy jednym z największych krajowych dostawców maszyn i urządzeń dla hutnictwa oraz zakładów przetwórstwa stali i metali nieżelaznych.

Oferujemy zarówno podzespoły i urządzenia niezbędne do prowadzenia procesów technologicznych hutnictwa stali, a także przetwórstwa metali nieżelaznych, jak również kompleksowe ciągi technologiczne dedykowane dla hut, odlewni czy zakładów przetwórstwa metali. Dostarczane maszyny są zaprojektowane przez własne biuro projektowe, prowadzące ponadto działalność w obszarze badań i na rzecz rozwoju produktów oferowanych w tej grupie asortymentowej. Użytkownikom dostarczonych maszyn Grupa Zamet oferuje części zamienne, opiekę posprzedażną oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.


Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść