DPSN

Dobre praktyki spółek notowanych

Ład korporacyjny (ang. corporate governance) to zbiór zasad postępowania, skierowanych zarówno do organów spółek oraz członków tych organów, jak i do większościowych i mniejszościowych akcjonariuszy. Zasady ładu korporacyjnego odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania spółką. Celem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW jest umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami, wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy także w materiach nie regulowanych przez prawo, a przy tym nie stwarzanie obciążeń dla spółek giełdowych, nie równoważonych korzyściami wynikającymi z potrzeb rynku.
.pdf

2018.02.23 Stanowisko Zarządu odnośnie informacji prasowej

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016 (obowiązujący od 01.01.2016)

Dobre praktyki spółek notowanych na GPW (obowiązujący do 31.12.2015)


Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść