Fact sheet

Skonsolidowane wybrane dane finansowe20112012201320142015201620172018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)163 755169 585169 585217 199205 934186 220167 578178 611
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł)27 86232 76535 30430 87816 335-62 954-6 2338 595
Zysk (strata) brutto (tys. zł)32 41636 96036 97229 13217 288-65 86411 5888 430
Zysk (strata) netto (tys. zł)*24 42429 63629 93225 05313 954-77 0788 5576 727
Amortyzacja (tys. zł)6 1396 0236 26910 34511 13813 1469 0759 025
EBITDA (tys. zł)34 00138 78841 57341 22327 473-49 8082 84217 620
Aktywa (tys. zł)203 889176 524218 889264 323265 816329 838194 434206 827
Kapitał własny (tys. zł)*123 205116 453115 794140 217154 273106 180115 184120 332
Liczba akcji (szt.)96 300 00096 300 00096 300 00096 300 00096 300 000105 920 000105 920 000105 920 000
Jednostkowe wybrane dane finansowe20112012201320142015201620172018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)78 266100 516120 910168 482156 321158 001114 3154 055
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł)12 05520 18920 77526 44612 549-21 439-10 741651
Zysk (strata) brutto (tys. zł)18 92654 54036 11138 05118 636-109 0107 615427
Zysk (strata) netto (tys. zł)17 23250 26831 70034 67715 819-99 1485 3561 977
Amortyzacja (tys. zł)4 1613 9873 9157 8918 1208 1406 116179
EBITDA (tys. zł)16 21624 17624 69034 33720 669-13 299-4 625830
Aktywa (tys. zł)168 324165 572199 424262 516255 349245 276165 266131 920
Kapitał własny (tys. zł)112 869126 750127 553161 607177 508107 208112 897113 708
Liczba akcji (szt.)96 300 00096 300 00096 300 00096 300 00096 300 000105 920 000105 920 000105 920 000
Skonsolidowane wybrane dane finansowe2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 205 934 186 220 167 578 178 611
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 16 335 -62 954 -6 233 8 595
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 17 288 -65 864 11 588 8 429
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 13 954 -77 078 8 557 6 727
Amortyzacja (tys. zł) 11 138 13 146 9 075 9 025
EBITDA (tys. zł) 27 473 -49 808 2 842 17 620
Aktywa (tys. zł) 265 816 329 838 194 434 206 827
Kapitał własny (tys. zł)* 154 272 106 180 115 184 120 332
Liczba akcji (szt.) 96 300 000 105 920 000 105 920 000 105 920 000
Zysk na akcję (zł) 0,145 -0,728 0,081 0,064
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,602 1,002 1,087 1,136
Skonsolidowane wybrane dane finansowe2011 201220132014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł)163 755 169 585 186 782 217 199
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł)27 862 32 765 35 304 30 878
Zysk (strata) brutto (tys. zł)32 416 36 960 36 972 29 132
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 24 424 29 636 29 932 25 053
Amortyzacja (tys. zł) 6 139 6 023 6 269 10 345
EBITDA (tys. zł) 34 001 38 788 41 573 41 223
Aktywa (tys. zł) 203 889 176 524 218 889 264 323
Kapitał własny (tys. zł)* 123 205 116 453 115 793 140 217
Liczba akcji (szt.) 96 300 000 96 300 000 96 300 000 96 300 000
Zysk na akcję (zł) 0,254 0,308 0,311 0,260
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,279 1,209 1,202 1,456

Wciśnij ENTER aby wyszukać lub ESC aby wyjść