Hello! Welcome to our new web site.

This site is not fully supported in Internet Explorer 8 (and earlier) versions.

 • Internet Explorer IE 11 download link.
 • Please upgrade your Internet Explorer browser to a newer version.

  As an alternative, you can use either of the options below to browse the site:

  1. Use Google Chrome browser. Here is the download link.
  2. Use Firefox browser. Here is the download link.

  Thanks.

  ZAMET S.A. jest spółką dominującą w grupie kapitałowej ZAMET – wiodącym producencie konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu. Grupę kapitałową ZAMET tworzą notowana na warszawskiej GPW ZAMET SA oraz:

  • ZAMET INDUSTRY – będąca wiodącym dostawcą konstrukcji dla sektora Oil&Gas,
  • ZAMET BUDOWA MASZYN – będąca liderem na rynku maszyn i urządzeń dla hutnictwa, metalurgii i pozostałych gałęzi przemysłu,
  • MOSTOSTAL CHOJNICE – znaczący dostawca konstrukcji mostowych oraz budowlanych.

   

  Ślusarz – Mechanik

  Miejsce pracy: Zamet Budowa Maszyn S.A., Tarnowskie Góry

  Zadania:

  • Przeglądy okresowe, konserwacja oraz naprawy maszyn i urządzeń,
  • Zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania parku maszynowego na terenie Zakładu,
  • Naprawa wózków akumulatorowych,
  • Przegląd i naprawa kabin śrutowniczych i malarskich.

  Wymagania:

  • Wykształcenie zasadnicze zawodowe, preferowane średnie – techniczne,
  • Umiejętność czytania rysunku technicznego,
  • Zmysł techniczny, podstawowa znajomość budowy maszyn,
  • Gotowość do dalszego podnoszenia kwalifikacji,
  • Zaangażowanie i determinacja w działaniu,
  • Umiejętność współpracy w zespole i komunikatywność,
  • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku: 2-3 lata,
  • Gotowość do podejmowania różnorodnych zadań oraz dyspozycyjność.

  Co oferujemy?

  • Umowę o pracę,
  • Stabilną pracę w renomowanej firmie o bogatych tradycjach w zakresie projektowania maszyn i urządzeń,
  • Wynagrodzenie uzależnione od jakości i efektywności pracy,
  • Ciekawe projekty na skalę światową,
  • Rozwój zawodowy poprzez różnorodność zadań,
  • Świadczenia z Funduszu Świadczeń Socjalnych:
  • – Paczki dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
  • – Świadczenia i imprezy integracyjne z okazji Dnia Hutnika,
  • – Piknik dla dzieci naszych pracowników,
  • – Dofinansowanie do urlopów,
  • Bilety do kina, teatru, na basen.
  • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju wewnątrz grupy Zamet poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju w Grupie TDJ,
  • Wsparcie Fundacji TDJ, która umożliwia dzieciom naszych pracowników udział w programach rozwojowych, edukacji za granicą oraz w wyjazdach wakacyjnych.

  Jak aplikować?

  Prosimy o składanie aplikacji poprzez system e-Recruiter:

  APLIKUJ

  Informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamet Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Romana Dmowskiego 38b, NIP 6452146461, REGON 273892780, KRS 0000289560.
  2. Spółka jest częścią Grupy TDJ, w związku z czym Pana/Pani dane osobowe będą objęte współadministrowaniem oraz przekazywane w obrębie Grupy TDJ na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane.
  3. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy: ochronadanych@zametsa.com oraz pisemnie na adres naszej siedziby.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji.
  5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – Kodeks Pracy oraz zgoda art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres ochronadanych@zametsa.com . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  8. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pania/Pana innych danych jest dobrowolne.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W przypadku, gdy zakres przesyłanych przez Pana/Pani danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.”
  W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę TDJ prosimy o dołączenie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę TDJ” (opcjonalnie).

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres ochronadanych@zametsa.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  
  Masz Pytania?

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości