Hello! Welcome to our new web site.

This site is not fully supported in Internet Explorer 8 (and earlier) versions.

 • Internet Explorer IE 11 download link.
 • Please upgrade your Internet Explorer browser to a newer version.

  As an alternative, you can use either of the options below to browse the site:

  1. Use Google Chrome browser. Here is the download link.
  2. Use Firefox browser. Here is the download link.

  Thanks.

  Zamet Industry S.A. jest jednym z wiodących producentów wielkogabarytowych konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu. Łącząc długoletnie doświadczenie, posiadaną wiedzę, zaplecze produkcyjne i nowoczesne metody zarządzania, oferujemy produkty spełniające wysokie standardy i normy europejskie, które cieszą się uznaniem odbiorców zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych. Praca w Zamet Industry jest oparta na czytelnych zasadach współpracy, normach etycznych, szacunku dla praw i godności człowieka. Naszą misją jest budowanie społeczności opartej na wartościach i umożliwianie pracownikom osiągania sukcesów osobistych i zawodowych.

  Program stażowy „Start up”

  Program skierowany do absolwentów czwartego roku studiów na kierunkach:

  Mechanika, budowa maszyn, budownictwo, mechatronika, handel, elektrotechnika, zarządzanie i technologia produkcji i pokrewnych

  • Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski, Chojnice, Tarnowski Góry, Konin
  • Rodzaj umowy – umowa o praktyki absolwenckie

   

  Oferujemy:

  • Płatny staż absolwencki do 6 -miesięcy z ofertą stypendium naukowego oraz pracy po ukończeniu studiów.
  • Rozpoczęcie stażu: od 04.07.2016. Termin rozpoczęcia stażu może zostać dostosowany do indywidualnych możliwości i preferencji stażysty.
  • Pierwsze 3 m-ce obejmują: praktykę w wybranym dziale: handlowy, produkcyjny, utrzymanie ruchu, technologia, które wprowadzą stażystę w świat Zamet Industry S.A. oraz grupy TDJ oraz pomogą w zdobyciu wiedzy merytorycznej i praktycznej w zakresie produkcji wielkogabarytowych maszyn przemysłowych oraz konstrukcji stalowych. Podczas tej części stażu – tzw. training on the job – stażysta będzie wykorzystywać wiedzę teoretyczną nabytą podczas studiów, uczestnicząc w procesach handlowych i produkcyjnych we wszystkich lokalizacjach naszej firmy w zależności od miejsca odbywania stażu.
  • Po okresie pierwszych 3 m-cy stażysta po pozytywnej weryfikacji przełożonego, u którego odbywał się staż i wyrażeniu przez niego gotowości dalszego zatrudnienia, proponujemy kolejny 3 – miesięczny staż z elastycznym czasem pracy oraz możliwością pisania pracy dyplomowej w Zamet Industry.
  • Po kolejnej pozytywnej ocenie przełożonego i deklaracją gotowości zatrudnienia, wybranym stażystom zaproponujemy pracę po ukończeniu studiów oraz stypendium naukowe do końca czasu nauki przewidzianej programem studiów.

  Profil kandydata:

  • kierunek studiów jak w nagłówku
  • absolwent przedostatniego roku studiów
  • dobra znajomość języka angielskiego (min. poziom B1)
  • gotowość do częstych wyjazdów na terenie całej Polski i podjęcia pracy w wybranej lokalizacji (Piotrków Trybunalski, Chojnice, Konin, Tarnowskie Góry)

  Proces rekrutacji:

  • na aplikacje czekamy do 19.06. 2016 r.
  • ważna jest Twoja średnia z toku studiów
  • rozmowa kwalifikacyjna z przyszłym przełożonym
  • dla wybranych kandydatów po rozmowie testy Thomas International
  • rozwiązanie case study
  • o finalnej decyzji poinformujemy wszystkich aplikujących.

  Jak aplikować?

  • Wyślij swoją aplikację na adres mwalewska@zamet-industry.com.pl
  • W tytule maila proszę wpisać: Staż studencki „start up”
  • W treści maila prosimy podać preferencję dotyczące wybranego działu
  • Proszę o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.)

  WYDUKUJ PDF Z OPISEM PROGRAMU STAŻU START UP!

  Informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamet Industry Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Romana Dmowskiego 38b, NIP 7712894552, REGON 368599598, KRS 0000701148.
  2. Spółka jest częścią Grupy TDJ, w związku z czym Pana/Pani dane osobowe będą objęte współadministrowaniem oraz przekazywane w obrębie Grupy TDJ na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane.
  3. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy: ochronadanych@zametsa.com oraz pisemnie na adres naszej siedziby.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji.
  5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – Kodeks Pracy oraz zgoda art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres ochronadanych@zametsa.com . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  8. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pania/Pana innych danych jest dobrowolne.
  10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W przypadku, gdy zakres przesyłanych przez Pana/Pani danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.”
  W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę TDJ prosimy o dołączenie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę TDJ” (opcjonalnie).
  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres ochronadanych@zametsa.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  
  Masz Pytania?

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości