Hello! Welcome to our new web site.

This site is not fully supported in Internet Explorer 8 (and earlier) versions.

 • Internet Explorer IE 11 download link.
 • Please upgrade your Internet Explorer browser to a newer version.

  As an alternative, you can use either of the options below to browse the site:

  1. Use Google Chrome browser. Here is the download link.
  2. Use Firefox browser. Here is the download link.

  Thanks.

  ZAMET S.A. jest spółką dominującą w grupie kapitałowej ZAMET – wiodącego producenta konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu. Grupę kapitałową ZAMET tworzą notowana na warszawskiej GPW ZAMET S.A. oraz:

  • ZAMET INDUSTRY – będąca wiodącym dostawcą konstrukcji dla sektora Oil & Gas,
  • ZAMET BUDOWA MASZYN – będąca liderem na rynku maszyn i urządzeń dla hutnictwa, metalurgii i pozostałych gałęzi przemysłu,
  • MOSTOSTAL CHOJNICE – znaczący dostawca konstrukcji mostowych oraz budowlanych.

  Aktualnie w związku z rozwojem naszej grupy kapitałowej, rozpoczynamy rekrutację na stanowisko:

  SPECJALISTA DS. KONTROLINGU

  Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski

   

  Zadania:

  • Tworzenie i rozwój narzędzi do analizy i raportowania, w tym automatyzacja raportów i procesów,
  • Opracowywanie modeli, prognoz i analiz finansowych,
  • Prezentacja analiz, wniosków i rekomendacji,
  • Uczestniczenie w procesie planowania i budżetowania,
  • Kontrolowanie kosztów i proponowanie rozwiązań służących ich optymalizacji,
  • Rozliczanie rentowności kontraktów długoterminowych,
  • Przygotowywanie informacji dla Rady Nadzorczej,
  • Inne analizy ad-hoc.

   

  Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ekonomia / finanse / ekonometria),
  • Doświadczenie w dziedzinie kontrolingu w firmie produkcyjnej,
  • Biegła znajomość MS Excel (mile widziana znajomość VBA),
  • Wiedza z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu,
  • Umiejętność analizowania danych i efektywnego raportowania,
  • Dobra organizacja pracy,
  • Zaangażowanie, komunikatywność i nastawienie na cel.

  Co oferujemy?

  • Stabilną pracę w renomowanej firmie o uznanej marce na świecie,
  • Możliwość udziału w ciekawych projektach na skalę światową.
  • Możliwość elastycznego dopasowania warunków zatrudnienia do oczekiwań kandydata, preferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze, zadaniowy system czasu pracy.
  • Atrakcyjne wynagrodzenie na które składa się wynagrodzenie zasadnicze oraz wynagrodzenie zmienne uzależnione od realizacji określonych celów.
  • Dodatkowe świadczenia z ZFŚS

  – Paczki dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia,

  – Imprezy integracyjne oraz świadczenia okolicznościowe,

  – Piknik dla dzieci naszych pracowników z okazji Dnia Dziecka,

  – Dofinansowanie do urlopów,

  • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju wewnątrz grupy Zamet poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju w Grupie TDJ.
  • Ponadto, dzięki temu, że pracujesz w ZAMET, Twoje dzieci będą mogły korzystać z zamkniętych programów TDJ Foundation, obejmujących m.in. edukację zagraniczną, wakacje zagraniczne oraz możliwość udziału w indywidualnych programach rozwoju.

   

  Jak aplikować?

  Prosimy o składanie aplikacji poprzez system e-Recruiter:

  APLIKUJ

   

  Informujemy, że:

  1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Romana Dmowskiego 38b, NIP 7712790864, REGON 100538529, KRS 0000340251.
  2. 2. Spółka jest częścią Grupy TDJ, w związku z czym Pana/Pani dane osobowe będą objęte współadministrowaniem oraz przekazywane w obrębie Grupy TDJ na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane.
  3. 3. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy: ochronadanych@zametsa.com oraz pisemnie na adres naszej siedziby.
  4. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji.
  5. 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – Kodeks Pracy oraz zgoda art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
  6. 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  7. 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres ochronadanych@zametsa.com . Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  8. 8. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  9. 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pania/Pana innych danych jest dobrowolne.
  10. 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

  W przypadku, gdy zakres przesyłanych przez Pana/Pani danych wykracza poza katalog określony w art. 22¹ Kodeksu Pracy prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.”

  W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę TDJ prosimy o dołączenie klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę TDJ” (opcjonalnie).

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie drogą elektroniczna na adres ochronadanych@zametsa.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  
  Masz Pytania?

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości