Hello! Welcome to our new web site.

This site is not fully supported in Internet Explorer 8 (and earlier) versions.

 • Internet Explorer IE 11 download link.
 • Please upgrade your Internet Explorer browser to a newer version.

  As an alternative, you can use either of the options below to browse the site:

  1. Use Google Chrome browser. Here is the download link.
  2. Use Firefox browser. Here is the download link.

  Thanks.

  Usługi

  Grupa Zamet dysponuje nowoczesnymi technologiami mechanicznymi, spawalniczymi i malarskimi pozwalającymi świadczyć usługi w zakresie obróbki mechanicznej, spawania konstrukcji stalowych oraz malowania i zabezpieczeń antykorozyjnych.

  Obróbka mechaniczna >>

  W ramach obróbki mechanicznej wykonujemy między innymi usługi toczenia, frezowania, wytaczania oraz wiercenia. Oferta obejmuje m.in. cięcie gazowe na automatach i półautomatach, cięcie gilotynowe, zwijanie, zaginanie, prostowanie i ukosowanie blach.
  W ramach powyższych technik wykorzystujemy różnego rodzaju maszyny: (i) stosowane do toczenia: tokarki kłowe, tarczowe, karuzelowe, uchwytowe, (ii) maszyny do frezowania, wytaczania i wiercenia: frezarki poziome, pionowe, narzędziowe, bramowe, wiertarko-frezarki, wiertarki, wiertarko-frezarki płytowe. Spośród zainstalowanych obrabiarek wiele posiada numeryczne sterowanie, a także specjalne wyposażenie do wykonywania określonych wyrobów.

  Spawanie >>

  Wśród technologii spawalniczych stosujemy spawanie w osłonie gazów ochronnych oraz spawanie łukiem krytym. Jakość prac spawalniczych prowadzonych przez spółki Grupy Zamet potwierdzona została licznymi certyfikatami wydanymi przez podmioty krajowe i zagraniczne. Podstawową technologią spawania jest spawanie półautomatyczne w osłonie gazów aktywnych metodą MAG (ang. Metal Active Gas), przy zastosowaniu odpowiednich mieszanek gazowych dla tzw. stali czarnych oraz dla stali nierdzewnych. Do wykonywania spoin wzdłużnych (czołowych i pachwinowych) w zakresie grubości do 60mm, stosowana jest w zakładzie technologia spawania łukiem krytym, a także wdrożona została technologia mieszana. Spoiny wzdłużne wykonywane są też metodą zmechanizowaną MAG.

  Zabezpieczenia antykorozyjne >>

  Zabiegom antykorozyjnym możemy poddać wszystkie gabaryty konstrukcji. Stosujemy malowanie hydrodynamiczne w kabinach malarskich. Wszystkie procesy w kabinach odbywają się podczas wymuszonego ruchu powietrza w funkcji czasu i temperatury z zastosowaniem filtracji powietrza nadmuchu i wyciągu. Współpracujemy z firmami wykonującymi metalizację natryskową oraz metalizację zanurzeniową, jak również z firmami, które wykonują powłoki fosforanowe i pokrycia fluoro-polimerowe.
  Zabezpieczenie antykorozyjne wykonujemy farbami ciekłymi rozpuszczalnikowymi na urządzeniach i konstrukcjach stalowych pracujących w środowiskach o różnej agresywności korozyjnej, wiele wyrobów jest eksploatowanych w atmosferze morskiej oraz w zanurzeniu.
  Przygotowanie powierzchni do malowania gotowych wyrobów odbywa się poprzez czyszczenie strumieniowo-ścierne w pneumatycznych komorach śrutowniczych śrutem stalowym łamanym. Stosowana technologia umożliwia przygotowanie powierzchni dla zabezpieczeń o wysokiej trwałości: tj. powyżej 15 lat.
  Zabezpieczenie antykorozyjne wykonujemy wg wymagań norm: PN-EN-ISO 12944 oraz NORSOK M-501.

  
  Masz Pytania?

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości