Hello! Welcome to our new web site.

This site is not fully supported in Internet Explorer 8 (and earlier) versions.

 • Internet Explorer IE 11 download link.
 • Please upgrade your Internet Explorer browser to a newer version.

  As an alternative, you can use either of the options below to browse the site:

  1. Use Google Chrome browser. Here is the download link.
  2. Use Firefox browser. Here is the download link.

  Thanks.

  Urządzenia dla górnictwa i energetyki

  Doświadczenie Zamet Industry w zakresie produkcji urządzeń dla górnictwa i energetyki jest związane z historią powstania spółki i sięga lat 50 ubiegłego wieku.

  Urządzenia dla górnictwa >>

  • urządzenia i naczynia wyciągowe: skipy, klatki, skipoklatki,
  • urządzenia do mechanicznej przeróbki surowców mineralnych: osadzarki, odmulniki, wzbogacalniki i inne,
  • części zamienne, serwis i modernizacje.

  Urządzenia dla energetyki >>

  • urządzenia i naczynia wyciągowe: skipy, klatki, skipoklatki,
  • urządzenia do mechanicznej przeróbki surowców mineralnych: osadzarki, odmulniki, wzbogacalniki i inne,
  • części zamienne, serwis i modernizacje.

    

  
  Masz Pytania?

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości