Hello! Welcome to our new web site.

This site is not fully supported in Internet Explorer 8 (and earlier) versions.

 • Internet Explorer IE 11 download link.
 • Please upgrade your Internet Explorer browser to a newer version.

  As an alternative, you can use either of the options below to browse the site:

  1. Use Google Chrome browser. Here is the download link.
  2. Use Firefox browser. Here is the download link.

  Thanks.

  Zamet Industry S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej, która należy do grona największych w Polsce producentów konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu. Grupa Zamet dostarcza m.in. urządzenia na platformy wiertnicze, urządzenia do podwodnego wydobycia ropy i gazu, urządzenia dźwigowe, przeładunkowe, maszyny dla górnictwa, energetyki, dla przemysłu hutniczego i innych gałęzi przemysłu.

  Łącząc długoletnie doświadczenie, posiadaną wiedzę, zaplecze produkcyjne i nowoczesne metody zarządzania, Zamet Industry oferuje produkty spełniające wysokie standardy i normy europejskie, które cieszą się uznaniem odbiorców zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych.

  Grupę Zamet Industry tworzy ok 900 osób.

  Praca w Zamet Industry jest oparta na czytelnych zasadach współpracy, normach etycznych, szacunku dla praw i godności człowieka. Budowanie społeczności Zamet Industry opieramy na następujących wartościach:

  • Szacunek dla ludzi – swoją codzienną postawą okazujemy każdemu człowiekowi uznanie i traktujemy go z należną godnością.
  • Wiarygodność – dotrzymywaniem podjętych zobowiązań i rzetelnością w postępowaniu, budujemy zaufanie do siebie i firmy, którą tworzymy.
  • Lojalność – przyjęte zasady respektujemy i realizujemy w sposób absolutnie pełny i konsekwentny. Jednocześnie dzielimy się swoimi wątpliwościami, poruszając je w sposób otwarty.
  • Odpowiedzialność – działając w sposób przemyślany, potrafimy indywidualnie podejmować decyzje, mając świadomość ich wpływu na ludzi i otoczenie.
  • Wiara – wykraczamy poza to, co materialne i wymierne. Niezależnie czy to wiara w Boga, czy w system moralny, czy w misję i we wspólny cel, wiara jednoczy nas w koncentracji na tym, co przyszłe i odległe.

  Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy oraz zapraszamy do kontaktu i wysyłania aplikacji na adres: praca@zamet-industry.com.pl

  
  Masz Pytania?

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości