Hello! Welcome to our new web site.

This site is not fully supported in Internet Explorer 8 (and earlier) versions.

 • Internet Explorer IE 11 download link.
 • Please upgrade your Internet Explorer browser to a newer version.

  As an alternative, you can use either of the options below to browse the site:

  1. Use Google Chrome browser. Here is the download link.
  2. Use Firefox browser. Here is the download link.

  Thanks.

  Relacje Inwestorskie

  Kontakt dla inwestorów
  Rafał Komorowski
  rkomorowski@zamet-industry.com.pl
  tel. +48 648 9183
  fax. +48 648 9152

  16.11.2015 – Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 r.
  31.08.2015 – Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 r.
  18.06.2015 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  15.05.2015 – Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2015 r.
  30.04.2015 – Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2014 rok.
  23.04.2015 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (uchwalenie kapitału docelowego).
  02.03.2015 – Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r.

  28.02.2014 – Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 r.
  30.04.2014 – Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 r.
  15.05.2014 – Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 r.
  27.06.2014 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
  29.08.2014 – Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2014 r.
  14.11.2014 – Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.

  14.02.2013 – Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 r.
  12.04.2013 – Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 r.
  13.05.2013 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A.
  15.05.2013 – Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2013 r.
  20.05.2013 – Dzień ustalenia prawa do dywidendy (0,32 zł /akcję)
  02.07.2013 – Dzień wypłaty dywidendy
  30.08.2013 – Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2013 r.
  14.11.2013 – Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 r.

  20.03.2012 – Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 r.
  15.05.2012 – Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2012 r.
  11.06.2012 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zamet Industry S.A.
  29.06.2012 – Dzień ustalenia prawa do dywidendy (0,18 zł / akcję)
  13.07.2012 – Dzień wypłaty dywidendy
  20.08.2012 – Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego za I półrocze 2012 r.
  12.09.2012 – Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2012 r. (0,20 zł /akcję)
  19.09.2012 – Dzień wypłaty zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2012 r.
  14.11.2012 – Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2012 r.

  10.10.2011 – Wprowadzenie 96.300.000 akcji PLZAMET00010 do obrotu giełdowego
  14.11.2011 – Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2011 r.

  
  Masz Pytania?

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości