Hello! Welcome to our new web site.

This site is not fully supported in Internet Explorer 8 (and earlier) versions.

 • Internet Explorer IE 11 download link.
 • Please upgrade your Internet Explorer browser to a newer version.

  As an alternative, you can use either of the options below to browse the site:

  1. Use Google Chrome browser. Here is the download link.
  2. Use Firefox browser. Here is the download link.

  Thanks.

  Informacje finansowe

  Kontakt dla inwestorów
  Rafał Komorowski
  rkomorowski@zamet-industry.com.pl
  tel. +48 648 9183
  fax. +48 648 9152

  Skonsolidowane wybrane dane finansowe 2011 2012 2013 2014
  Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 163 755 169 585 186 782 218 035
  Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 27 862 32 765 35 304 31 714
  Zysk (strata) brutto (tys. zł) 32 416 36 960 36 972 30 340
  Zysk (strata) netto (tys. zł)* 24 424 29 636 29 932 26 031
  Amortyzacja (tys. zł) 6 139 6 023 6 269 10 345
  EBITDA (tys. zł) 34 001 38 788 41 573 42 059
  Aktywa (tys. zł) 203 889 176 524 218 889 264 999
  Kapitał własny (tys. zł)* 123 205 116 453 115 794 140 895
  Liczba akcji (szt.) 96300000 96300000 96300000 96300000
  Jednostkowe wybrane dane finansowe 2011 2012 2013 2014
  Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 78 266 100 516 120 910 168 482
  Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 12 055 20 189 20 775 26 446
  Zysk (strata) brutto (tys. zł) 18 926 54 540 36 111 38 051
  Zysk (strata) netto (tys. zł) 17 232 50 268 31 700 34 677
  Amortyzacja (tys. zł) 4 161 3 987 3 915 7 891
  EBITDA (tys. zł) 16 216 24 176 24 690 34 337
  Aktywa (tys. zł) 168 324 165 572 199 424 262 516
  Kapitał własny (tys. zł) 112 869 126 750 127 553 161 607
  Liczba akcji (szt.) 96300000 96300000 96300000 96300000

  POBIERZ: ZAMET INDUSTRY Informacje finansowe (.xls)

  
  Masz Pytania?

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości