Hello! Welcome to our new web site.

This site is not fully supported in Internet Explorer 8 (and earlier) versions.

 • Internet Explorer IE 11 download link.
 • Please upgrade your Internet Explorer browser to a newer version.

  As an alternative, you can use either of the options below to browse the site:

  1. Use Google Chrome browser. Here is the download link.
  2. Use Firefox browser. Here is the download link.

  Thanks.

  Wiarygodność. Zawsze dotrzymujemy słowa. Jesteśmy rzetelni i uczciwi. Kierujemy się zasadami fair play, wywiązujemy się z naszych zobowiązań.

  Odpowiedzialność. Podejmujemy odważne i przemyślane decyzje. Bierzemy odpowiedzialność za decyzje i działania nasze i naszego zespołu. Wymagamy od siebie inicjatywy, działamy zawsze w najlepszym interesie firmy.

  Współpraca. Darzymy się zaufaniem i tworzymy zgrany zespół. Słuchamy i uczymysię od innych, biorąc pod uwagę każdy głos w dyskusji. Po podjęciu decyzji wspólnie działamy na rzecz realizacji celu. Cieszymy się z sukcesów naszych ludzi, promując ich w organizacji.

  Otwartość. Jesteśmy wobec siebie lojalni, komunikujemy się otwarcie i szczerze. Szanujemy różnorodność poglądów. Jesteśmy otwarci na zmianę i innowacje. Rozmawiamy o popełnianych błędach i się na nich uczymy.

  Wiara. Wierzymy w realizację wspólnej wizji. Postępujemy zgodnie z naszym systemem wartości. Koncentrujemy się na przyszłości. Wierzymy, że inwestycja w edukację i rozwój jest najwyższą wartością dla społeczeństwa.

  WARTOŚCI

  GRUPY ZAMET

  Na powyższych wartościach opieramy budowanie społeczności Zamet .

  Życie w zgodzie z powyższymi wartościami jest konieczne, aby współtworzyć naszą społeczność. Przestrzeganie wartości pomaga nam osiągać sukcesy i identyfikować się z firmą.

  
  Masz Pytania?

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości