Hello! Welcome to our new web site.

This site is not fully supported in Internet Explorer 8 (and earlier) versions.

 • Internet Explorer IE 11 download link.
 • Please upgrade your Internet Explorer browser to a newer version.

  As an alternative, you can use either of the options below to browse the site:

  1. Use Google Chrome browser. Here is the download link.
  2. Use Firefox browser. Here is the download link.

  Thanks.

  Podejmując szeroko rozumiane działania z obszaru odpowiedzialnego i zaangażowanego społecznie biznesu, spółki Grupy Zamet Industry realizują te idee aktywnie wspierając działania i misję Fundacji TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju.

  Zgodnie z myślą przewodnią Fundacji TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju inwestycja w wiedzę, w wartości i potencjał ludzki daje społeczeństwu najwyższą korzyść.

  Dlatego inwestujemy nie tylko w rozwój osób aktywnych zawodowo, ale przede wszystkim prowadzimy działania ukierunkowane na pomoc dzieciom i młodzieży uczącym się, inwestując w przyszłe pokolenia.

  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami działalności i zasad korzystania z pomocy udzielanej przez Fundację TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju

  www.fundacjatdj.pl

  
  Masz Pytania?

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości