Hello! Welcome to our new web site.

This site is not fully supported in Internet Explorer 8 (and earlier) versions.

 • Internet Explorer IE 11 download link.
 • Please upgrade your Internet Explorer browser to a newer version.

  As an alternative, you can use either of the options below to browse the site:

  1. Use Google Chrome browser. Here is the download link.
  2. Use Firefox browser. Here is the download link.

  Thanks.

  STRATEGIA

  Dążenie do osiągnięcia oraz utrzymania w długoterminowej perspektywie założonej wizji biznesowej, poprzez: (1) Umocnienie pozycji na kluczowych rynkach, (2) Dywersyfikację źródeł przychodów, (3) Efektywne wykorzystywanie przewag konkurencyjnych poprzez synergię, rozwój organiczny i działalność akwizycyjną, (4) Efektywność kosztowa, w tym poprzez ciągłe doskonalenie procesów, zapewniająca stabilność finansową i możliwość elastycznego reagowania na zmieniające się oczekiwania rynku oraz warunki otoczenia konkurencyjnego.

  MISJA

  Misją Spółki i Grupy Zamet jest wspieranie przemysłu oraz kształtowanie lepszej przyszłości dla naszych pracowników, partnerów biznesowych oraz interesariuszy, poprzez tworzenie wokół Spółki i Grupy, społeczności ludzi z pasją, podzielających bliskie nam wartości, by wspólnie odnosić sukcesy realizując projekty, z których jesteśmy dumni.

  Wizja

  Wizją Spółki i Grupy Zamet jest bycie solidnym partnerem w biznesie, chętnie wybieranym przez światowych liderów, o ugruntowanej marce, globalnym zasięgu i ścisłych kompetencjach, które wyróżniają nas spośród innych, czyniąc nas jednocześnie atrakcyjnym pracodawcą.

  
  Masz Pytania?

  Adres email (wymagane)

  Treść wiadomości